Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
   
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama

Weerspiegelingen
Wij nemen de buitenwereld waar met onze zintuigen. De zintuigen houden ons niet voor de gek, maar wat we waarnemen is niet hetzelfde als hetgeen wij gewaarworden. Alle informatie wordt in ons brein samengebundeld met wat daar eerder achtergelaten is en daarmee beoordelen wij, juist of niet juist, de wereld...
Lees meer...
Eerdere artikelen ...
View Piet van Roest's profile on LinkedIn
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama

Vergoeding

Behandelingen komen voor rekening van uw basisverzekering.

In 2016 zijn er voor mijn praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
 
De tarieven zijn conform de:
TARIEFBESCHIKKING GESPECIALISEERDE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
De zorgverzekeraars leggen de zorgverleners kortingen op en betalen percentages van deze door de overheid vastgestelde tarieven:

2016 en 2017 is dat respectievelijk:
  • CZ: 98%, 98%
  • Zilveren Kruis(Achmea): 85 %,  85%
  • Menzis: 94 %, 90%
  • Multizorg 90%, 90% 
  • DSW 79%, 79%
  • Friesland 100%, 94%

Onverzekerden rekenenen wij 100% conform bovenstaande tariefbeschikking GGZ.

Er wordt door de zorgaanbieder momenteel geen wettelijke eigen bijdrage meer geïnd.
Men dient rekening te houden met een eigen risico bij de ziektekostenverzekering.

Raadpleeg voor de vergoeding van speciale medicijnen uw verzekeraar, bijvoorbeeld wanneer u langwerkende middelen voor ADHD krijgt voorgeschreven.

Honorarium
De basis voor de administratieve kant van het werk van de specialist is de Diagnose Behandelcombinatie (DBC). Dit is de diagnose gekoppeld aan de tijdsinzet van de specialist. De overheid en zorgverzekeraars hebben deze wijze van administreren en factureren verplicht gesteld.  Patiëntgegevens komen in datasystemen terecht. Volgens deskundigen zijn deze databanken verantwoord beveiligd.

Alle tijd die de behandelaar bezig is met uw behandeling, dat wil zeggen met therapie, maar ook telefoon, e-mail, administratie, overleg met collega’s, beantwoorden verzoeken om informatie etc., worden genoteerd in de DBC.
Aan het eind van de behandeling of na één jaar behandelen wordt hiervan een nota opgemaakt en elektronisch aangeleverd bij de zorgverzekeraar.
De vergoeding voor een behandeling wordt berekend volgens de DBC systematiek: bijvoorbeeld tussen 1-200 minuten een vast bedrag, vanaf 201-400 minuten een volgend vast bedrag, vanaf 401-800 minuten weer een volgend bedrag enz.

Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama