Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
   
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama

Weerspiegelingen
Wij nemen de buitenwereld waar met onze zintuigen. De zintuigen houden ons niet voor de gek, maar wat we waarnemen is niet hetzelfde als hetgeen wij gewaarworden. Alle informatie wordt in ons brein samengebundeld met wat daar eerder achtergelaten is en daarmee beoordelen wij, juist of niet juist, de wereld...
Lees meer...
Eerdere artikelen ...
View Piet van Roest's profile on LinkedIn
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama

Waarvoor kunt u terecht?

Voor SGGZ problematiek, dat wil zeggen voor specialistische geestelijke gezondheidszorg en alleen met een verwijzing van de huisarts, die op de verwijsbrief dient aan te geven dat het om SGGZ problematiek gaat. Hij dient ook een (vermoedelijke) diagnose uit de DSM-IV of V bij deze verwijzing te vermleden. Uw huisarts weet wat de DSM is. 

U kunt komen voor een behandeling die breed inzet, die het symptoom en de klacht aangrijpt, maar indien mogelijk ook de onderliggende oorzaken aanpakt.

 Mogelijke redenen om u aan te melden

Psychiatrische ziektebeelden of klachten;

veelal in combinatie met:

 • Relatieproblemen, dieverbonden zijn met problemen van de persoonlijkheid;
 • Levensfaseproblematiek in de adolescentie, maar ook bij ouderen en volwassenen;
 • Arbeidsconflicten met ontslagkans of re-integratie vraagstukken;
 • Verwerking van traumatische ervaringen uit zowel vroegere als latere levensperiodes.

Aanbod van verrichtingen

 • Psychiatrisch onderzoek en diagnostiek.
 • Onderzoek met vragenlijsten en divers test materiaal.
 • Farmacotherapie met reguliere psychofarmaca volgens protocollen.
 • Individuele psychotherapie:
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT).
  • Psychodynamische psychotherapie, met specilisatie Katathym Imaginatieve Psychotherapie (KIP).
  • Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) op baisnvieau 
  • Voorlichting en psycho-educatie.
  • Resources en ontspanningstherapie
 • Systeemtherapie:
  • Gezinstherapie
  • Partner-relatietherapie.
 • Advisering en Coaching.
 • Conflicthantering en Mediation

Niet voor behandeling in aanmerking komen:

 • Jeugd onder de 18 jaar
 • Klachten waarvoor u terecht kunt bij de maatschappelijke dienstverlening.
Psycholoog, Psychiater, Symbooldrama